Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em cảm nhận được anh đang cho nó đi sâu vào trong …OMG