Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chịch nhau với bạn ngoại quốc ngoài phòng khách